UNDP BiH Sarajevo, adaptacija objekta Grkarica, Igman

  • 2021.godina
  • UNDP BiH -Sarajevo
  • Rehabilitatiton works on facade of the Training centre Grkarica, Igman
  • Adaptacija na objektu MUP KS Centar za obuku kadrova, Grkarica Igman, uključuje radove: zidarski radovi, tesarski radovi, limarski radovi, stolarski radovi,bravarski radovi, fasaderski radovi i gromobranska instalacija.Uspješno završeno u 2021.god.