REFERENCE

1       FEDERALNO MIN. FINANSIJA FINANCIJA F/BiH - JU ISTORIJSKI ARHIV SARAJEVO / Projekat i građ. zanatski radovi

2      FEDERALNO MIN.FINANSIJA FINANCIJA F/BiH - POREZNA UPRAVA-SREDIŠNJI URED, Projekat i građ.zanatski radovi

3      MINISTARSTVO STAMBENIH POSLOVA  / Građevinsko-zanatski radovi

4      GRADSKA  UPRAVA GRAD SARAJEVO / Građevinsko zanatski i fasaderski  radovi

5      MINISTARSTVO STAMBENIH POSLOVA  - KANTONALNI STAMBENI FOND / Građevinsko-zanatski radovi 

6      FEDERALNO MIN.FINANSIJA FINANCIJA F/BiH - OBJEKTI VLADE FEDERACIJE / Građevinsko-zanatski radovi

7      FEDERALNO MIN.FINANSIJA FINANCIJA F/BiH - FEDERALNO MIN.FINANSIJA FINANCIJA F/BiH / Projekat i građ. zanatski radovi

8     „JP BH POŠTA“ SARAJEVO / Adaptacija prostora

9      JU ZAVOD ZA HITNU MED. POMOĆ KANT.SA - JU ZAVOD ZA  HITNU MED. POMOĆ KANT. SA / Adaptacija i dogradnja

10     BH TELECOM - ATC BH TELECOM Baščaršija / Adaptacija prostora

11      JU ZAVOD ZA ZDR ZAŠTITU ŽENA I MATERINSTVA KANT. SARAJEVO / Adaptacija prostorija

12      BH TELECOM - ATC BH TELECOM Hrasnica / Adaptacija prostora

13      FEDERALNO MIN.FINANSIJA FINANCIJA F/BiH

14     USTAVNI SUD BiH / Projekat i građ.-zanatski radovi

15      JU DJECA SARAJEVA / Radovi na objektima ili dijelovima objekata za 2017.g.

16      FEDERALNO MIN.FINANSIJA FINANCIJA F/BiH - POREZNA UPRAVA / Zanatski radovi

17      GRADSKA  UPRAVA - GRAD SARAJEVO / Građevinsko zanatski i fasaderski  radovi

18      MINISTARSTVO STAMBENIH POSLOVA / Građevinsko-zanatski i fasaderski radovi

19      FEDERALNO MIN.FINANSIJA FINANCIJA F/BiH - ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO F/BiH / Građevinsko.zanatski radovi

20     FEDERALNO MIN.FINANSIJA FINANCIJA F/BiH - VRHOVNI SUD F/BiH / Građevinsko zanatski radovi

21      MINISTARSTVO STAMBENIH POSLOVA - KANTONALNI STAMBENI FOND / Građevinsko-zanatski radovi 

22     FEDERALNO MIN.FINANSIJA FINANCIJA F/BiH - JU ISTORIJSKI ARHIV SARAJEVO / Projekat i građ. zanatski radovi

23     BH TELECOM / Adaptacija prostora -Ilidža

24     FEDERALNO MIN.FINANSIJA FINANCIJA F/BiH - OBJEKTI VLADE FEDERACIJE / Projekat i građ.-zanatski radovi

25     FEDERALNO MIN.FINANSIJA FINANCIJA F/BiH - JU ISTORIJSKI ARHIV SARAJEVO / Projekat i građ. zanatski radovi

26     ZAVOD ZA IZGRADNJU KANT.SARAJEVO / Izgradnja objekta-građ.zanatski radovi sa vanjskim uređenjem

27     MINISTARSTVO STAMBENE POLITIKE / Građevinsko-zanatski i fasaderski  radovi

28     GRADSKA UPRAVA / Građ- zanat i fasaderski radovi

29     MINISTARSTVO STAMBENE POLITIKE - KANTONALNI STAMBENI FOND / Građevinsko-zanatski radovi 

30     JU CENTAR ZA EDUKACIJU SUDIJA I TUŽILACA F/BiH / Adaptacija prostora

31       JU CENTAR ZA SPORT I REKREACIJU / Građ.-zanatski radovi

32     OPĆINA NOVO SARAJEVO / Izgradnja objekta - građ-zanat  radovi sa vanjskim uređenjem

33     JU ZAVOD ZA  HITNU MED. POMOĆ KANT.SA / Adaptacija i dogradnja

34     BH TELECOM - TKC Dolac Malta / Adaptacija prostora

35     FEDERALNO MIN.FINANSIJA FINANCIJA F/BiH - POREZNA UPRAVA-SREDIŠNJI URED / Projekat i građ.-zanatski radovi

36     FEDERALNO MIN.FINANSIJA FINANCIJA F/BiH - JU ISTORIJSKI ARHIV SARAJEVO / Građ. zanatski radovi

37     BH TELECOM / Adaptacija prostora – VIII i X sprat-UPI nebodera

38     „JP BH POŠTA“ SARAJEVO / Adaptacija prostora - Velešići

39     KJKP “TOPLANE" SARAJEVO / Građ.radovi na krovnim kotlovnicama

40     OPĆINA ILIDŽA / Sanacija skloništa i platoa u Hrasnici

41      MINISTARSTVO STAMBENE POLITIKE - KANTONALNI STAMBENI FOND / Građevinsko-zanatski radovi 

42     JU OPĆA BOLNICA "Prim.dr. Abdulah Nakaš" / Rekonstrukcija i adaptacija prostora

43     JU ZAVOD ZA  HITNU MED. POMOĆ KANT.SA / Adaptacija i dogradnja

44    BH TELECOM / Adaptacija prostora-Telecom inženjering

45     MINISTARSTVO FINANSIJA BIH - OBAVJEŠTAJNO-SIGURNOSNA AGENCIJA BiH / Građ.-zanatski radovi

46     USTAVNI SUD BiH / Zanatski rad-adaptacija prostorija

47     FEDERALNO MIN.FINANSIJA FINANCIJA F/BiH - JU ISTORIJSKI ARHIV SARAJEVO / Građ. zanatski radovi

48     "JP BH POŠTA" SARAJEVO / Adaptacija prostora

49     KJKP “TOPLANE SARAJEVO“ / Građ.radovi na krovnim kotlovnicama

50     OPĆINA NOVO SARAJEVO / Rekonstrukcija i sanacija 11 stambenih jedinica povratnika

51      MINISTARSTVO STAMBENE POLITIKE - KANTONALNI STAMBENI FOND / Građevinsko-zanatski radovi 

52     MAŠINSKI FAKULTET U SARAJEVU / Sanacija amfiteatra i fasade

53     FEDERALNO MIN. FINANSIJA FINANCIJA F/BiH - FEDERALNA POREZNA UPRAVA / Građ-zanatski radovi

54    BH TELECOM / Adaptacija prostora

55     MINISTARSTVO FINANSIJA BIH - OBAVJEŠTAJNO-SIGURNOSNA AGENCIJA BiH / Građ.zanatski radovi

56     FEDERALNO MIN.FINANSIJA FINANCIJA F/BiH - KANTONALNA POREZNA UPRAVA / Građ-zanatski radovi

57     FEDERALNO MIN.FINANSIJA FINANCIJA F/BiH - JU ISTORIJSKI ARHIV SARAJEVO / Građ. zanatski radovi

58     OPĆINA NOVO SARAJEVO / Rekonstrukcija i sanacija 7 stambenih jedinica povratnika

59     OPĆINA HADŽIĆI / Rekonstrukcija i sanacija 7 stambenih jedinica povratnika

60     KJKP “TOPLANE" SARAJEVO / Građ.radovi na krovnim kotlovnicama

61      MAŠINSKI FAKULTET U SARAJEVU / Sanacija fasade

62     FAKULTET ZDRAVSTVENIH STUDIJA / Građ.zanatski radovi

63     OPĆINA NOVI GRAD / Izgradnja ambulante u Bojniku

64     OPĆINA NOVI GRAD / Sanacija staza i stepeništa

65     OPĆINA NOVI GRAD       Sanacija urgentnih oštečenja ploča na trgovima

66     MEDŽLIS ISLAMSKE ZAJEDNICE SARAJEVO / Adaptacija džamije u džematu Gorica Sarajevo

67     FEDERALNO MIN.FINANSIJA FINANCIJA F/BiH - FEDERALNA POREZNA UPRAVA / Građ-zanatski radovi

68     BH TELECOM  / Adaptacija prostorija

69     USTAVNI SUD BiH / Adaptacija prostorija

70     BH TELECOM / Adaptacija tehnološkog prostora u ATC Hrasnica

71      FEDERALNO MIN.FINANSIJA FINANCIJA F/BiH - JU ISTORIJSKI ARHIV SARAJEVO / Građ. zanatski radovi

72     OPĆINA HADŽIĆI / Izgradnja Multimedijalne sale Hadžići

73     OPĆINA OLOVO / Rekonst. i sanacija 13 stambenih jedinica povratnika

74     "JP BH POŠTA" SARAJEVO / Molerski radovi - Pošta Centar Sarajevo

75     MAŠINSKI FAKULTET U SARAJEVU / Sanacija amfiteatra

76     ZAVOD ZA IZGRADNJU KANT.SARAJEVO / Zanatski radovi

77     BH TELECOM / Građ.radovi na zamjeni opreme i insta. kotlovnice Telec. inženjering

78     MIN.FINANSIJA BIH / OBAVJEŠTAJNO-SIGURNOSNA AGENCIJA BiH / Građ.zanatski radovi

79     FILOZOFSKI FAKULTET SARAJEVO / Građ.-zanat. radovi

80     FEDERALNO MIN.FINANSIJA FINANCIJA F/BiH / Građ.-zanat. radovi

81      OPĆINA NOVO SARAJEVO / Građ.-zanat. radovi

82     FEDERALNO MIN.FINANSIJA FINANCIJA F/BiH    JU ISTORIJSKI ARHIV SARAJEVO građ. zanatski radovi

83     OPĆINA NOVI GRAD / Rekonst. i sanacija 9 stambenih jedinica povratnika

84     OPĆINA NOVO SARAJEVO / Sanacija stepeništa i rukohvata

85     FEDERALNO MIN.PROSTORNOG UREĐENJA / Utopljavanje fasade OS „Srednje“

86     OPĆINA NOVO SARAJEVO / Građ.-zanat. radovi na objektima

87     USTAVNI SUD BiH / Adaptacija prostorija

88     MIN.FINANSIJA BIH / OBAVJEŠTAJNO-SIGURNOSNA AGENCIJA BiH građ.zanatski radovi

89     FEDERALNO MIN. FINANSIJA FINANCIJA F/BiH - FEDERALNA POREZNA UPRAVA / Građ-zanatski radovi

90     FAIN INŽINJERING DOO SARAJEVO / Građ-zanat rad na Općini Centar 

91      SLUŽBA ZA ZAJEDNIČKE POSLOVE ORG.I TIJELA FBIH / Građ.-zanat. radovi

92     INTER-EXT DOO BANOVIĆI / Rekonstrukcija i sanacija kuća u Općini Kakanj i Vareš

93     URED ZA REVIZIJU / Rekonstrukcija i adaptacija prostora

94     "JP BH POŠTA" SARAJEVO / Adaptacija prostorija i sanac fasade

95     JU OPĆA BOLNICA "Prim.dr. Abdulah Nakaš" / Građevinski i izolaterski radovi

96     FEDERALNI ZAVOD ZA ZAPOŠLJAVANJE / Građevinski i instalaterski radovi

97     FEDERALNO MINISTARSTVO FINANSIJA - FEDERALNA PORESKA UPRAVA / Građ-zanatski radovi

98     MAŠINSKI FAKULTET U SARAJEVU / Molersko farbarski radovi

99      OPĆINA NOVO SARAJEVO / Građ-zanatski radovi na objektima

100     J.U.DOM ZDRAVLJA KANTONA  SARAJEVO / Građ-zanatski radovi na objektima

101     OPĆINA NOVO SARAJEVO / Građ zanatski radovi na održavanju zgrada u vlasništvu Općine

102    UNDP SARAJEVO  / Izgradnja 15 kuća u Općinama Tuzla i Gračanica

103    FED. MINISTARSTVO RASELJENIH OSOBA I IZBJEGLICA / Izvođenje građ radova na rekon. i izgradnji 8 stambenih jedinica u Općini Olovo

104    OPĆINA NOVI GRAD       Izgradnja natkrivenih niša za prikupljanje otpada 

105    OPĆINA NOVO SARAJEVO  / Saniranje devastiranih skloništa  u ulici Marka Marulića 9-11 i Zagrebačka 57a-57b

106    SLUŽBA ZA ZAJEDNIČKE POSLOVE ORG.I TIJELA FBIH / Građevinsko-zanatski radovi

107    KLINIČKI CENTAR UNIVERZITETA U SARAJEVU / Građ.-zanat. radovi

108    FMUP SARAJEVO / Građevinsko-zanatski radovi

109    BOSNALIJEK DD SARAJEVO / Građevinsko-zanatski radovi

110    OPĆINA NOVO SARAJEVO / Saniranje devastiranih skloništa  u ulici Marka Marulića 13-15 i 17 Grbavička 4a i Envera Šehovića 14 I

111    UNDP SARAJEVO / Rekonstrukcija Osnovne škole " Fatima Gunić" Sarajevo

112    BUILD DOO HADŽIĆI / Izgradnja 6 individualnih kuća u naselju Tarčin, tip B

113    JU DJECA SARAJEVA / Sanacija centralne kuhinje

114    FEDERALNO MIN.FINANSIJA FINANCIJA F/BiH - FEDERALNA POREZNA UPRAVA / Građ.-zanat. radovi

115    OPĆINA NOVI GRAD / Adaptacija prostorija u sklopu objekta đački dom ŽIŠ za potrebe vrtića

116    KOMISIJA ZA OČUVANJE NACIONALNIH SPOMENIKA     Obnova i uređenje enterijera na I spratu zgrade Društva Crvenog krsta u Sarajevu-III faza

117    JU IV GIMNAZIJA ILIDŽA / Sanacija vodovodnih, kanalizac. I elektro radova

118    OPĆINA NOVI GRAD / Opremanje portirnice i restorana u Centru za edukaciju, sport i rekreaciju Safet Zajko

119    SLUŽBA ZA ZAJEDNIČKE POSLOVE ORG.I TIJELA FBIH / Građ.-zanat. radovi

120   FMUP SARAJEVO / Građ.-zanat. radovi

121    OPĆINA NOVO SARAJEVO / Izgradnja natkrivenih niša za kontejnere na području Općine Novo Sarajevo

122    FEDERALNO MINISTARSTVO RASELJENIH OSOBA I IZBJEGLICA / Rekon. i izgradnja 37 stambenih jedinica u Općinama Busovača i Vitez

123    UNDP SARAJEVO / Rekonstrukcija Doma zdravlja Hadžići

124    VISOKO SUDSKO I TUŽILAČKO VIJEĆE BIH / Izgradnja zgrade suda u Olovu

125    JU OŠ ČENGIĆ VILA I SARAJEVO / Tekuće održavanje krova,fasade, i dijela prozora na OŠ Čengić Vila I

126    FEDERALNO MIN.FINANSIJA FINANCIJA F/BiH - FEDERALNA PORESKA UPRAVA građ-zanatski radovi

127    TIKA ZA BIH SARAJEVO / Obnova i opremanje prostorija biblioteke Arhitektonskog fakulteta u Sarajevu

128    JU OPĆA BOLNICA "Prim.dr. Abdulah Nakaš" / Adaptacija opservacijske sobe u Odjeljenju za urgentnu medicinu

129    FEDERALNI ZAVOD ZA ZAPOŠLJAVANJE / Adaptacija i rekonstr.poslovnih prostorija-biro za zapošljavanje Vogošća

130    JU DJECA SARAJEVA / Radovi na objektima ili dijelovima objekata za 2017.g.

131    OPĆINA NOVO SARAJEVO / Rekonstr. i sanac. 2 stamb. jedinice u objektu kolektivnog stanovanja u ul. Zagrebačka br. 5

132    UNDP SARAJEVO / Rekonstrukcija J.U. O.Š. "Malta"

 

TOP