ADAPTACIJA SALE ZA TJELESNI ODGOJ OŠ”HRASNO”

  • 2020.godina
  • OPĆINA NOVO SARAJEVO
  • Adaptacija sale za tjelesni odgoj OŠ”Hrasno”, uključuje izvođenje radova: zidarski radovi, podopolagački radovi, bravarski radovi, stolarski radovi, keramičarski radovi, molersko-farbarski radovi, sportska oprema, vik, elektroinstalacije.Uspješno završeno u 2020.god. U prilogu slike prije i poslije.