Federalni MUP – Investiciono redovno održavanje objekata

  • FMUP SARAJEVO
  • Investiciono redovno održavanje objekata

Firma Kolinvest dugi niz godina sarađuje sa FMUP-om.

Radi se o investicinom održavanju objekata  Kantonalnog i Federalnog MUP-a, što uključuje građevinsko zanatske i instalaterske radove.