Izgradnja 6 individualnih kuća u naselju Tarčin, tip B

  • maj 2016. god – septembar 2016. god
  • TARČIN
  • BUILD DOO HADŽIĆI
  • Izgradnja 6 individualnih kuća u naselju Tarčin, tip B

Resort je smješten na 85 hiljada kvadratnih metara. U sklopu Resorta suHotel i vile. Firma Kolinvest doo Sarajevo je izgradila 6 individualnih kuća, tip B.