Izgradnja ambulante u Bojniku

  • Decembar 2011.godine
  • BOJNIK, OPĆINA NOVI GRAD
  • Izgradnja ambulante u Bojniku

Ambulanta je smještena na lokaciji prijeratne koja je devastirana tokom proteklog rata. Radi  se o ambulanti od 188 m2 sa prizemljem i spratom.