Ju zavod za zdr zaštitu žena i materinstva kant. Sarajevo – Adaptacija prostorija

  • JU ZAVOD ZA ZDR ZAŠTITU ŽENA I MATERINSTVA KANT. SARAJEVO
  • Adaptacija prostorija

Radi se o prostorima u ulici Skerlića u Sarajevu, Ilijaš i Hadžići.

Radovi koji su izvođeni su krečenje, sanacija mokrih čvorova, molersko-farbarski, podupolagački, mašinski radovi, dakle svi enterijerski radovi.