JU OPĆA BOLNICA Prim.dr.Abdulah Nakaš- adaptacija i rekonstrukcija

  • 2019.godina
  • JU OPĆA BOLNICA Prim.dr.Abdulah Nakaš – Sarajevo
  • Adaptacija i rekonstrukcija  odjeljenja za Pedijatriju i Porođajni odjel

Izvođenje radova na Pedijatriji i Porođajnom odjelu u JU OPĆA  BOLNICA Prim.dr.Abdulah Nakaš u Sarajevu.

Ovaj projekat je finansiran od strane JU OPĆA BOLNICA Prim.dr.Abdulah Nalaš u  Sarajevu i uključuje radove na svim fazama: Građevinsko-zanatska, elektoinstalacije, vik i mašinske instalacije.