KCUS – adaptacija Dnevne bolnice Klinike za onkologiju

  • 2018.godina
  • KCUS – Sarajevo
  • Sanacija i adaptacija prostora za potrebe Dnevne bolnice Klinike za onkologiju

Izvođenje radova na kompletnoj sanaciji Dnevne bolnice Klinike za oknologiju na KCUS u Sarajevu.

Ovaj projekat je finansiran od strane Kliničkog centra Univerziteta u Sarajevu i uključuje radove na  svim fazama: Građevinsko-zanatska, elektoinstalacije, hidroinstalacije i mašinske instalacije.