Ministarstvo stambenih poslova – Fasade

  • MINISTARSTVO STAMBENIH POSLOVA
  • Fasade

Firma Kolinvest ima dugogodišnjo iskustvo u obnovi i restauraciji fasada u užem gradskom jezgru na stambeno poslovnim objektima, koji su pod posebnom kulturno-historijskom zaštitom.
Kako je većina ovih objekata koji su od kulturno-historijskog značaja često na meti grafita, uvedena je novina, a to je antigrafitna zaštita, pa će u slučaju ponovnog ispisivanja grafita moći se oni jednostavno ukloniti.

 

Ćemaluša

 

Ćumurija

 

FIS

 

Hiseta

 

OSA

Uglovnica

 

126 ilijaške brigade

 

Koševo 6

 

Obala K.B. Despića 1

 

Pijacna 73

 

Pošta Olovo