Opća bolnica Prim.dr. Abdulah Nakaš – Građevinski i izolaterski radovi

  • JU OPĆA BOLNICA “Prim.dr. Abdulah Nakaš”
  • Građevinski i izolaterski radovi

Firma Kolinvest je radila više adaptacija na objektu JU OPĆA BOLNICA PRIM DR. ABDULAH NAKAŠ.

Adaptacija lijevog krila sprata za potrebe fizikalne terapije sa svim građevinsko zanatskim i instalaterskim radovima. Adaptacija ravnog krova i prizemlja i adaptacija  opservacijske sale.