POLITIKA INTEGRISANOG SISTEMA KVALITETA ISO 9001:2015 I ISO 14001:2015

Kvalitet je danas glavni element konkurentnosti i najvažniji tržišni faktor, stoga mi unapređenje kvaliteta stavljamo u prvi plan svoje poslovne strategije.

Obezbjeđenje kvaliteta u svim sferama rada, kao i uvođenje integrisanog sistema kvaliteta prema standardima ISO 9001:2015 i ISO 14001:2015 i njihovo stalno poboljšanje predstavlja opredjeljenost rukovodstva i trajni zadatak za svakog zaposlenog u firmi “Kolinvest” d.o.o.

Naša vizija je da postanemo lideri u oblasti građevinarstva i arhitekture, te projektovanja i implementacije naprednih sustava u građevinarstvu

Stalni razvoj i višegodišnje uspješno poslovanje potvrda su našeg opredjeljenja da kvalitetom usluga neprekidno zadovoljavamo sve složenije zahtjeve naših korisnika,u opštem nastojanju da doprinesemo unapređenju kvaliteta života, uz konstantno povećanje broja zadovoljnih zaposlenika, ulažući u njihovu konstantnu edukaciju.

Cilj našeg društva je da Investitor ode zadovoljan, jer samo takvim pristupom i ispunjenjem zahtjeva Investitora, osiguravamo opstanak našeg društva, zadovoljenje potreba vlasnika,zaposlenih i njihovih porodica kao i društva u cjelosti uz istovremenu obavezujuću zaštitu životne sredine, okoliša i imovine te uštede prirodnih resursa.

Poslovne procese vodimo na način koji će zaštititi, održati i unaprijediti okolinu, te eliminirati negativne uticaje na nju. Odgovornost prema okolini izražavamo kroz težnju za poštivanjem okolinskih zakona i propisa, te korištenjem raspoloživih resursa na ekonomičan način.

Redovno razmatramo okolinske aspekte naših procesa, preispitujemo naše uticaje na okolinu i postavljamo nove ciljeve radi stalnih poboljšanja.

Nastojimo održavati dobre odnose sa našim dobavljačima, poslovnim partnerima i ostalim zainteresovanim stranama.

TOP