REKONSTRUKCIJA OŠ ČENGIĆ VILA 1

  • 2018.godina
  • UNDP SARAJEVO
  • Rekonstrukcija OŠ ČENGIĆ VILA 1 Izvođenje radova na postavljanju termoizolacione fasade i zamjeni vanjske stolarije.Ovaj posao je završen u okviru projekta “Zeleni ekonomski razvoj – Povećanje energetske efikasnosti u javnom sektoru u BiH” kojeg provode UNDP, MUP KS i opština Novi Grad