Sanacija fiskulturne sale O.Š.“Mehmedalija Mak Dizdar““

  • GODINA 2021.
  • INVESTITOR OPĆINA NOVI GRAD
  • Izvođenje radova na sanaciji fiskulturne sale O.Š.”MEHMEDALIJA MAK DIZDAR”, pripremni, podopolagački, molersko-farbarski i ostali radovi.