UNDP Sarajevo – rekonstrukcija J.U. O.Š. “Enver Čolaković” Breza

  • 2018.godina
  • UNDP SARAJEVO
  • Rekonstrukcija JU Osnovna škola “Enver Čolaković” – Breza

Izvođenje radova na postavljanju termoizolacione fasade.

Ovaj projekat je završen u okviru projekta “Zeleni ekonomski razvoj – Povećanje energetske efikasnosti u javnom sektoru u BiH” kojeg provode UNDP i Ministarstvo za obrazovanje, nauku, kulturu i sport ZDK.