UNDP-Sarajevo rekonstrukcija OŠ “Porodica ef.Ramića”Semizovac

  • 2019.godina
  • UNDP SARAJEVO
  • Građevinski radovi na rekonstrukciji OŠ “Porodica ef. Ramića” Semizovac.  Izvođenje radova na postavljanju termoizolacione fasade, ravni krov i elektroinatalacije.Ovaj posao je završen u okviru projekta “Zeleni ekonomski razvoj – Povećanje energetske efikasnosti u javnom sektoru u BiH”.