UNDP Sarajevo – rekonstrukcija Policijske stanice Novi Grad

  • 2018.godina
  • UNDP SARAJEVO
  • Rekonstrukcija Policijske stanice Novi Grad

Izvođenje radova na

postavljanju termoizolacione fasade i zamjeni vanjske stolarije.

Ovaj posao je završen u okviru projekta “Zeleni ekonomski razvoj – Povećanje energetske efikasnosti u javnom sektoru u BiH” kojeg provode UNDP, MUP KS i opština Novi Grad.