Adaptacija objekata

Read more +20 Septembra 2022 By admin in Adaptacija objekata, Sanacija objekata

Sanacija fiskulturne sale O.Š.“Mehmedalija Mak Dizdar““

Read more +20 Septembra 2022 By admin in Adaptacija objekata, Sanacija objekata

Sanacija podrumske prostorije i zaštite arhivske građe

Read more +16 Decembra 2021 By admin in Adaptacija objekata

UNDP BiH Sarajevo, adaptacija objekta Grkarica, Igman

Read more +15 Decembra 2021 By admin in Adaptacija objekata

ADAPTACIJA SALE ZA TJELESNI ODGOJ OŠ”HRASNO”

Read more +10 Decembra 2021 By admin in Adaptacija objekata, Rekonstrukcija objekata

JU OPĆA BOLNICA Prim.dr.Abdulah Nakaš- adaptacija i rekonstrukcija

Read more +10 Januara 2019 By admin in Adaptacija objekata

KCUS – adaptacija Dnevne bolnice Klinike za onkologiju

Read more +01 Oktobra 2018 By kolinvest in Adaptacija objekata

JU zavod za hitnu med. pomoć KS – Zgrada Hitne pomoći Sarajevo

Read more +01 Oktobra 2018 By kolinvest in Adaptacija objekata

Općina Novo Sarajevo i Novi grad – sanacija stepeništa i rukohvata

Read more +01 Oktobra 2018 By kolinvest in Adaptacija objekata

Mašinski fakultet u Sarajevu – adaptacija amfiteatra i fasada

Read more +01 Oktobra 2018 By kolinvest in Adaptacija objekata

Ju zavod za zdr zaštitu žena i materinstva kant. Sarajevo – Adaptacija prostorija

Read more +01 Oktobra 2018 By kolinvest in Adaptacija objekata

Opća bolnica Prim.dr. Abdulah Nakaš – Građevinski i izolaterski radovi

Read more +01 Oktobra 2018 By kolinvest in Adaptacija objekata

Federalni MUP – Investiciono redovno održavanje objekata

TOP